Kiibistamine

Loomale viiakse naha alla väike elektrooniline „vidin“, mis sisaldab kiibilugejaga loetavat unikaalset numbrikombinatsiooni ja on usaldusväärseim kättesaadav vahend looma identifitseerimiseks.
Protseduur on nagu tavaline jämeda nõelaga tehtav süst. Looma ei panda selleks narkoosi ja mingeid protseduurijärgseid piiranguid ei ole.
Kiibistatud looma on mugav ja kiire identifitseerida võistlustel, näitustel jms. Muu hulgas on kiibistamine osutunud asendamatuks abiks kadunud ja/või varastatud loomade otsimisel ning omandiõiguse tõestamisel.